3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarverslag 2018
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

3V & transitie

Aan dierproeven worden strenge eisen gesteld. Eén daarvan is dat er alles aan moet zijn gedaan om Vervanging, Vermindering en Verfijning te realiseren. Wij zien daar streng op toe. Zo werken wij bovendien mee aan de transitie naar proefdiervrije innovatie.

Thema's

Dierproeven Utrecht 3V & transitie

Veel van onze activiteiten van 2018 droegen bij aan 3V in totaal: Vervanging, Vermindering en Verfijning.

1
Advies en controle

Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences van de Universiteit Utrecht adviseert jaar in jaar uit onderzoekers over Vervanging, Vermindering en Verfijning. De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht controleert of de onderzoekers hierover ook daadwerkelijk verantwoording afleggen in hun projectvoorstellen voor dierproeven.

2
Nominatie Lush-prijs

Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences was in 2018 genomineerd voor de Lush-prijs vanwege alle inspanningen ter vervanging van foetaal kalfsserum bij cel- en weefselkweekmethoden.

3
Stimuleringsfonds

Het 3V-Stimuleringsfonds van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht beloonde weer een reeks prachtige 3V-ideeën van medewerkers met een interne subsidie om uitvoering mogelijk te maken.

4
Translatie

De Universiteit Utrecht, het Radboud UMC en NWO organiseerden op 20 november 2018 een workshop ‘Translation in Context’. Experts presenteerden onderzoek rond translationeel succes, ideeën over het verbeteren van translatie, en ideeën over inbedding in de transitie naar proefdiervrije innovaties en innovaties in regeneratieve geneeskunde.

5
PREPARE

Ook in 2018 promootten we bij onze onderzoekers de richtlijnen PREPARE voor voorbereiding van dierproeven en ARRIVE voor publicatie ervan. Ze vormen op dit moment de gouden standaard om goede wetenschap te bevorderen.

6
Alle 3V-tools bij elkaar

Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences ontwikkelde een website met een overzicht van e-learningmodules en hulpmiddelen voor Vervanging, Vermindering en Verfijning.

7
Centro 3R in Pisa

Jan van der Valk, hoofd van het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences gaf een lezing bij de opening van een nieuw Centro 3R in Pisa.

8
LERU

Een themagroep rond dierproeven van de League of European Research Universities (LERU) kwam twee keer bij elkaar, waar ook wij bij aanwezig waren. We bespraken onder andere onderwijs en training, openheid en transparantie, en verantwoord beheer van laboratoria.