3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarverslag 2018
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Verfijning

Verfijning is het zo goed mogelijk zorg dragen voor het welzijn van proefdieren. Bijvoorbeeld: kooiverrijking (strooisel, speelgoed), voldoende ruimte, groepsverblijven, intensieve controle van het welzijn en pijnstiling.

1
Buizen voor Muizen

Twee stagiairs, Noa van Leuffen en Elke Schmitz, onderzochten het oppakken van muizen in een doorzichtige buis in plaats van aan de staartbasis. Dit vermindert de stress bij het dier. Ze schreven een implementatieplan voor laboratoria.

2
E-learning

Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences ontwikkelde een e-learning-module over humane eindpunten, de kenmerken die bepalen wanneer een dier dat lijdt uit de proef wordt gehaald: humane-endpoints.info. De module biedt een extra training op dit onderwerp voor iedereen die met proefdieren werkt.

3 Animatievideo

Voor brede verspreiding van basale kennis over ongerief bij proefdieren en de verschillende ongeriefniveaus ontwikkelde de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht een animatievideo. Ook startte zij de ontwikkeling van een tweede video over het melden van onverwacht ongerief met alle zorgvuldigheidseisen die daarbij komen kijken.