3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarverslag 2018
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Vermindering

Vermindering is het inzetten van zo min mogelijk proefdieren bij optimale kwaliteit van wetenschap. Bijvoorbeeld: slimme statistische analyse, het gebruik van zowel mannelijke als vrouwelijke proefdieren, het combineren van experimenten en het meerdere keren gebruiken van dieren voor diergeneeskundig onderwijs. Wat deden wij dit jaar aan vermindering?

1
Betere statistiek

Voortaan wordt bij elk onderzoeksvoorstel een statisticus betrokken die nagaat of het geplande aantal proefdieren op een optimale manier berekend is en adviseert waar het beter kan.

2
Beleid overtollige dieren

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht formuleerde helder beleid voor de omgang met overtollige proefdieren, hergebruik en herplaatsing van proefdieren, met als doel het aantal dieren dat zonder te zijn ingezet wordt gedood tot het minimum te beperken.

3
Marktplaats voor restweefsel

Verschillende partijen werkten hard aan het ontwikkelen van een marktplaats voor restweefsel van dieren, zodat er minder proefdieren gedood moeten worden voor onderzoek op hun lichaamsweefsels. Dit project heeft vertraging opgelopen door vastgelopen pogingen bij een internationaal project aan te sluiten, maar wordt in 2019 voortgezet.

4
Registratie vooraf

Initiatiefnemer UMC Utrecht werkt met het Holland Heart Institute, het Radboud UMC en de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht aan preclinicaltrials.eu, een website waar onderzoekers vooraf werkprotocollen van dierproeven kunnen registreren. Doelen zijn onder andere transparantie en vermindering van diergebruik: door vroege kennisdeling wordt onnodig dubbel onderzoek voorkomen. In 2018 was er de aftrap, sprak de Tweede Kamer zich unaniem uit vóór registratie vooraf, en bedacht een denktank van deskundigen vervolgstappen.