Jaarcijfers

De jaarcijfers laten precies zien hoeveel dierproeven er gedaan zijn met hoeveel proefdieren.

Jaarverslag 2018
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Dierproeven per instelling en faculteit

Het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht voerden ongeveer evenveel dierproeven uit: 10.678 ten opzichte van 9.096.

Infographic Dierproeven per instelling en faculteit

Binnen de Universiteit Utrecht werden de meeste dierproeven uitgevoerd door de faculteit Diergeneeskunde (6.495). Dat is mede een gevolg van het feit dat dieren worden gebruikt in het onderwijs voor aankomend dierenartsen. De faculteit Bètawetenschappen (waaronder de departementen Farmacie en Biologie) deed aanzienlijk minder dierproeven (2.596). Ook de faculteit Sociale Wetenschappen verrichtte enkele dierproeven (5), maar dit is in de figuur niet zichtbaar.