Jaarcijfers

De jaarcijfers laten precies zien hoeveel dierproeven er gedaan zijn met hoeveel proefdieren.

Jaarverslag 2018
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Mate van ongerief

Ongerief is wettelijke term voor alle negatieve ervaringen die proefdieren door dierproeven ervaren. Het is verplicht een indeling te maken naar licht, matig en ernstig ongerief. Er wordt permanent naar gestreefd het ongeriefniveau zo laag mogelijk te houden.

Infographic Mate van ongerief
Infographic Mate van ongerief

De verhouding tussen de ongeriefcategorie├źn is vergelijkbaar met 2017. het percentage dieren dat licht ongerief ondervindt is bij de UU 75% en bij het UMC Utrecht 55%. Dit is mede het gevolg van het feit dat er binnen de UU meer proefdieren worden ingezet bij praktisch onderwijs. Deze ondervinden meestal weinig ongerief. In onderzoek door het UMC Utrecht worden dieren relatief vaak geopereerd, waardoor de ongeriefniveaus hoger liggen.

Terminaal betekent dat het dier onder narcose wordt gebracht voor bepaalde handelingen en niet meer bijkomt. Dat dit percentage zo laag ligt (3%) betekent niet dat er maar zo weinig proefdieren gedood worden. De meeste andere proefdieren worden gedood nadat zij licht, matig of ernstig ongerief hebben ondergaan, omdat het voor de dierproef nodig is hun weefsels te bestuderen.