Jaarcijfers

De jaarcijfers laten precies zien hoeveel dierproeven er gedaan zijn met hoeveel proefdieren.

Jaarverslag 2018
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Proefdieren per soort

Bij elk onderzoeksproject wordt zorgvuldig en op wetenschappelijke gronden bepaald welke diersoort de meest passende is. Doordat veel onderzoek vanouds op muizen is gedaan, is er relatief veel kennis over hoe het muizenlichaam reageert, en is het vaak zinvol om vervolgonderzoek opnieuw met muizen te doen.

Infographic Proefdieren per soort

Meer dan de helft van de proefdieren waren muizen (73%). Naast muizen werden ook ratten (10%) veelvuldig ingezet, gevolgd in aantal door kippen (7%) en zebravissen (6%). Voor onderwijs werden verder vooral runderen, varkens, andere vogels dan kippen, schapen, paarden, ezels en kruisingen van paarden en ezels, konijnen en cavia’s ingezet.

Diersoort UU UMC Utrecht Totaal Percentage
muis 1.821 3.375 5.196 32,0%
transgene muis 576 6.089 6.665 41,0%
rat 639 768 1.407 8,7%
transgene rat 1 215 216 1,3%
kip 1.120   1.120 6,9%
zebravis 681   681 4,2%
transgene zebravis 260   260 1,6%
varken 96 133 229 1,4%
rund 151   151 0,9%
andere vogels 88   88 0,5%
cavia 21 37 58 0,4%
schaap 30 16 46 0,3%
hond 11 23 34 0,2%
paard, ezel en kruisingen 25   25 0,2%
konijn 22   22 0,1%
fret 17   17 0,1%
kat 11   11 0,1%
geit 5 3 8 0,0%
hamster 6   6 0,0%
Totaal 5.581 10.659 16.240 100,0%