Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Jaarverslag 2018
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Trends

Eind 2014 werd de Wet op de dierproeven aangepast aan Europa, wat ook een veranderde manier van tellen met zich meebracht. Dat betekent dat de cijfers van 2015 en daarna een iets andere betekenis hebben en moeilijk te vergelijken zijn met de cijfers vóór 2014. Nu we enkele jaren verder zijn worden trends langzamerhand weer zichtbaar.

Thema's

Dierproeven Utrecht Trends