Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Jaarverslag 2018
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Trend aantal ingezette proefdieren

Over de periode 2014-2018 is het aantal proefdieren dat is ingezet door de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht gestegen van 15.087 naar 16.240. In 2018 daalde het aantal ingezette proefdieren bij de Universiteit Utrecht, maar steeg het bij het UCM Utrecht.

Trend aantal proefdieren
UMC Utrecht
Universiteit Utrecht