Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Jaarverslag 2018
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Trend gedood zonder te zijn ingezet

Het aantal proefdieren dat is gedood zonder te zijn ingezet voor dierproeven neemt sinds 2015 gestaag af, van 27.690 naar 15.273 in 2018.

Trend gedood zonder te zijn ingezet
UMC Utrecht
Universiteit Utrecht