Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2018
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Helder beleid

Het gezamenlijke beleid rond de omgang met proefdieren bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht wordt geformuleerd en gecontroleerd door de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht.

In 2018 werd het beleid geformuleerd rond de aanschaf en fok van proefdieren. Zie ook de pagina met alle interne beleidsstukken. Daarnaast wordt landelijk beleid direct geïmplementeerd, zoals de adviesrapporten van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid en bijvoorbeeld de Zienswijze Dierproeven ten behoeve van de veehouderij van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Aan het programma Transitie Dierproefvrije Innovatie van de rijksoverheid droegen we in 2018 bij door actief deel te nemen aan bijeenkomsten.

Dierproeven Beleid