Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2018
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Organisatiecultuur

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht verzorgt alle interne communicatie met en tussen onderzoekers, biotechnici en dierverzorgers die met dierproeven en proefdieren te maken hebben. Hiermee bouwt zij permanent aan een dierenwelzijnsvriendelijke organisatiecultuur ('Culture of Care'). Zij is steeds in gesprek met alle betrokken partijen, van dierverzorger tot bestuurder.

Cijfers interne communicatie 2018

3x

Introductie 'Dierproeven in Utrecht' voor nieuwe medewerkers

12x

Nieuwsbrief Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht

3x

Webinar-Café: presentaties uit Berlijn samen met Utrechtse collega's zien en bespreken

2x

Roulatieworkshops om van elkaar te leren